Category Archives: Giáo dục

Video Sinh Học Lớp 12 – Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể Hình thái nhiễm sắc thể Ở vi khuẩn: NST chỉ là phân […]

Video Sinh Học Lớp 12 – Điều hòa hoạt động gen – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Điều hòa hoạt động gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Điều hòa hoạt động gen Khái quát về điều hoà hoạt động của gen Khái niệm điều hòa hoạt động của gen Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được […]

Tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Thuyết trình nơi công sở – Học hay

Video tiếng anh giao tiếp – Thuyết trình nơi công sở – Học hay Xem thêm nhiều bài học tại: https://hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh giao tiếp các bạn nhé! Tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Thuyết trình nơi công sở – Học hay Lời chào Good morning/ afternoon/ […]

Giáo trình Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại – HocHay (Phần 2)

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh Market Leader Advanced – Tiếng anh thương mại các bạn nhé!   Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Business Skills A. Listen to two speakers talking about marketing. Identify the presenter […]

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 38: Trains

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 38: Trains   Listening Comprehension Part 1 Photo   Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture. 1. A. B. C. Đáp án: C Part 2 Question—Response Listen to the question and the three responses. Choose the response […]